TACO – VINYL FLOORING

Thickness : 2 mm | Vol : 3,760 m²

124.335 m²  |   468.000/box

TACO – VINYL FLOORING

Thickness : 3 mm | Vol : 3,340 m²

166.317 m²  |  555.500/box

PLASWOOD – VINYL FLOORING

Thickness : 2 mm | Vol : 3,760 m²

95.625 m²  |  359.550/box

PLASWOOD – VINYL FLOORING

Thickness : 3 mm | Vol : 3,340 m²

125.000  m²  |  417.500/box

DAEDONG – VINYL FLOORING

Thickness : 2 mm | Vol : 3,340 m²

118.800  m²  |  397.000/box

MARVEL SPACE – VINYL FLOORING

Thickness : 3 mm | 2,450 m²

150.000 m²  |  367.500/box

LAIV MIDO – VINYL FLOORING

Thickness : 3 mm | Vol : 3,340 m²

153.443 m²  |  512.500/box

ONE DREAM – VINYL FLOORING (PDF)

Thickness : 3 mm : Vol : 3,230 m²

150.155 m²  |  485.000/box

HANGUK – VINYL FLOORING (PDF)

Thickness : 2 mm | Vol : 3,345 m²

87.444 m²  |  292.500/box

CROWN WOOD – VINYL FLOORING

Thickness : 3 mm | Vol : 3,066 m²

93.750 m²  |  288.000/box